Home Page > Contact us

zhejiang yashilin Group Co.,Ltd

Address: zhejiang shengzhou city development zone

TEL:+86-575-83366888 83366818

FAX:+86-575-83366800 83366900

WEB:http://www.ihrprofessionalism.com

E-mail:necktie@yashilin.com


Copyright © zhejiang yashilin Group Co.,Ltd 浙ICP备2021021618号-1

Technical support:www.hozest.com